Intervisie

Intervisie

Intervisie is een instrument voor kwaliteitsontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, onderlinge kennisdeling en onderhoud van beroepsvaardigheden en technieken. Professionele externe begeleiding komt de effectiviteit ten goede. 

Voor de advocatuur bied ik intervisiebegeleiding aan, die voldoet aan de vereisten die de Nederlandse Orde van Advocaten stelt in het kader van de Kwaliteitstoetsen:

  • Tweemaal per jaar (2×240 min.) of viermaal per jaar (4×120 min.)
  • We gebruiken wisselende intervisiemethoden, waarbij altijd minimaal twee deelnemers na elkaar een onderwerp inbrengen. (2×50 min.)
  • Locatie: op je eigen kantoor of een in overleg te kiezen andere plek.

Optioneel en additioneel (niet verplicht in het kader van de Kwaliteitstoetsen):

  • Interactief onderdeel naar keuze van de deelnemers ter verrijking van beroepsvaardigheden, ethiek en EQ.
  • Denk o.a. aan de verdieping van communicatieve en leidinggevende vaardigheden, maar ook persoonlijke effectiviteit, omgaan met stress, mindfulness, systeemdynamieken, karakterstructuren.
  • Opzet: theoretische inleiding en praktische toepassing in oefeningen. (120 min.)

Een intervisiegroep kan bestaan uit kantoorgenoten of andere bekende collega’s. Bij individuele aanmelding bemiddel ik bij het samenstellen van regionale groepen. Het tarief voor deelname aan intervisie is afhankelijk van de groepsgrootte en de gekozen opties. Als richtsnoer geldt een uurtarief van € 240,= ex btw.

Website gemaakt door Site IT – Website en webshop professionals – 2020